python

超轻量级php框架startmvc

Python中elasticsearch插入和更新数据的实现方法

更新时间:2020-05-26 02:48:01 作者:startmvc
   首先,我的索引结构是酱紫的。      存储以name_id为主

    首先,我的索引结构是酱紫的。

    

    存储以name_id为主键的索引,待插入或更新数据为:

     

    一般会有有两种操作:  

    以下图片为个人见解,我没试过能不能直接运行,但形式上没错。

    数据不存在,我需要插入地址为空字符串。

    单条插入:

    批量插入:

    该数据存在,我需要更新地址字段为空字符串。

    单条更新:

    批量更新:

总结

以上所述是小编给大家介绍的Python中elasticsearch插入和更新数据的实现方法,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问欢迎给我留言,小编会及时回复大家的!

elasticsearch插入和更新数据 python elasticsearch