php教程

超轻量级php框架startmvc

PHP基于自定义函数实现的汉字转拼音功能实例

更新时间:2020-03-24 23:44:47 作者:startmvc
本文实例讲述了PHP基于自定义函数实现的汉字转拼音功能。分享给大家供大家参考,具体如

本文实例讲述了PHP基于自定义函数实现的汉字转拼音功能。分享给大家供大家参考,具体如下:

整个过程用到了pinyin.table文件。

pinyin.php


<?php
 header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");
 $letters = "";
 if ($_GET) {
 $cat_name = $_GET["cat_name"];
 $catname = convert($cat_name);
 $letters = get_letter($catname, false);
 }
 function get_letter($catname, $letter = true) {
 return $letter ? strtolower(substr(gb2py($catname), 0, 1)) : str_replace(' ', '', gb2py($catname));
 }
 function gb2py($text, $exp = '') {
 if(!$text) return '';
 $data = array();
 $tmp = @file('pinyin.table'); // 将文件作为一个数组返回。数组中的每个单元都是文件中相应的一行,包括换行符在内。
 if(!$tmp) return '';
 $tmps = count($tmp);
 for($i = 0; $i < $tmps; $i++) {
 $tmp1 = explode(" ", $tmp[$i]);
 $data[$i]=array($tmp1[0], $tmp1[1]);
 }
 $r = array();
 $k = 0;
 $textlen = strlen($text);
 for($i = 0; $i < $textlen; $i++) {
 $p = ord(substr($text, $i, 1));
 if($p > 160) {
 $q = ord(substr($text, ++$i, 1));
 $p = $p*256+$q-65536;
 }
 if($p > 0 && $p < 160) {
 $r[$k] = chr($p);
 } elseif($p< -20319 || $p > -10247) {
 $r[$k] = '';
 } else {
 for($j = $tmps-1; $j >= 0; $j--) {
 if($data[$j][1]<=$p) break;
 }
 $r[$k] = $data[$j][0];
 }
 $k++;
 }
 return implode($exp, $r);
 }
 function convert($str, $from = 'utf-8', $to = 'gb2312') {
 if(!$str) return '';
 $from = strtolower($from);
 $to = strtolower($to);
 if($from == $to) return $str;
 $from = str_replace('gbk', 'gb2312', $from);
 $to = str_replace('gbk', 'gb2312', $to);
 $from = str_replace('utf8', 'utf-8', $from);
 $to = str_replace('utf8', 'utf-8', $to);
 if($from == $to) return $str;
 $tmp = array();
 if(function_exists('iconv')) {
 if(is_array($str)) {
 foreach($str as $key => $val) {
 $tmp[$key] = iconv($from, $to."//IGNORE", $val);
 }
 return $tmp;
 } else {
 return iconv($from, $to."//IGNORE", $str);
 }
 } else if(function_exists('mb_convert_encoding')) {
 if(is_array($str)) {
 foreach($str as $key => $val) {
 $tmp[$key] = mb_convert_encoding($val, $to, $from);
 }
 return $tmp;
 } else {
 return mb_convert_encoding($str, $to, $from);
 }
 } else {
 require_once 'convert.func.php';
 return dconvert($str, $to, $from);
 }
 }
?>
<form action="./" method="get">
 <input type="text" name="cat_name" value="<?php echo $cat_name?>" />
 <input type="submit" value="提交" /><br />
</form>
<?php
 echo $letters;
?>

pinyin.table


a -20319
ai -20317
an -20304
ang -20295
ao -20292
ba -20283
bai -20265
ban -20257
bang -20242
bao -20230
bei -20051
ben -20036
beng -20032
bi -20026
bian -20002
biao -19990
bie -19986
bin -19982
bing -19976
bo -19805
bu -19784
ca -19775
cai -19774
can -19763
cang -19756
cao -19751
ce -19746
ceng -19741
cha -19739
chai -19728
chan -19725
chang -19715
chao -19540
che -19531
chen -19525
cheng -19515
chi -19500
chong -19484
chou -19479
chu -19467
chuai -19289
chuan -19288
chuang -19281
chui -19275
chun -19270
chuo -19263
ci -19261
cong -19249
cou -19243
cu -19242
cuan -19238
cui -19235
cun -19227
cuo -19224
da -19218
dai -19212
dan -19038
dang -19023
dao -19018
de -19006
deng -19003
di -18996
dian -18977
diao -18961
die -18952
ding -18783
diu -18774
dong -18773
dou -18763
du -18756
duan -18741
dui -18735
dun -18731
duo -18722
e -18710
en -18697
er -18696
fa -18526
fan -18518
fang -18501
fei -18490
fen -18478
feng -18463
fo -18448
fou -18447
fu -18446
ga -18239
gai -18237
gan -18231
gang -18220
gao -18211
ge -18201
gei -18184
gen -18183
geng -18181
gong -18012
gou -17997
gu -17988
gua -17970
guai -17964
guan -17961
guang -17950
gui -17947
gun -17931
guo -17928
ha -17922
hai -17759
han -17752
hang -17733
hao -17730
he -17721
hei -17703
hen -17701
heng -17697
hong -17692
hou -17683
hu -17676
hua -17496
huai -17487
huan -17482
huang -17468
hui -17454
hun -17433
huo -17427
ji -17417
jia -17202
jian -17185
jiang -16983
jiao -16970
jie -16942
jin -16915
jing -16733
jiong -16708
jiu -16706
ju -16689
juan -16664
jue -16657
jun -16647
ka -16474
kai -16470
kan -16465
kang -16459
kao -16452
ke -16448
ken -16433
keng -16429
kong -16427
kou -16423
ku -16419
kua -16412
kuai -16407
kuan -16403
kuang -16401
kui -16393
kun -16220
kuo -16216
la -16212
lai -16205
lan -16202
lang -16187
lao -16180
le -16171
lei -16169
leng -16158
li -16155
lia -15959
lian -15958
liang -15944
liao -15933
lie -15920
lin -15915
ling -15903
liu -15889
long -15878
lou -15707
lu -15701
lv -15681
luan -15667
lue -15661
lun -15659
luo -15652
ma -15640
mai -15631
man -15625
mang -15454
mao -15448
me -15436
mei -15435
men -15419
meng -15416
mi -15408
mian -15394
miao -15385
mie -15377
min -15375
ming -15369
miu -15363
mo -15362
mou -15183
mu -15180
na -15165
nai -15158
nan -15153
nang -15150
nao -15149
ne -15144
nei -15143
nen -15141
neng -15140
ni -15139
nian -15128
niang -15121
niao -15119
nie -15117
nin -15110
ning -15109
niu -14941
nong -14937
nu -14933
nv -14930
nuan -14929
nue -14928
nuo -14926
o -14922
ou -14921
pa -14914
pai -14908
pan -14902
pang -14894
pao -14889
pei -14882
pen -14873
peng -14871
pi -14857
pian -14678
piao -14674
pie -14670
pin -14668
ping -14663
po -14654
pu -14645
qi -14630
qia -14594
qian -14429
qiang -14407
qiao -14399
qie -14384
qin -14379
qing -14368
qiong -14355
qiu -14353
qu -14345
quan -14170
que -14159
qun -14151
ran -14149
rang -14145
rao -14140
re -14137
ren -14135
reng -14125
ri -14123
rong -14122
rou -14112
ru -14109
ruan -14099
rui -14097
run -14094
ruo -14092
sa -14090
sai -14087
san -14083
sang -13917
sao -13914
se -13910
sen -13907
seng -13906
sha -13905
shai -13896
shan -13894
shang -13878
shao -13870
she -13859
shen -13847
sheng -13831
shi -13658
shou -13611
shu -13601
shua -13406
shuai -13404
shuan -13400
shuang -13398
shui -13395
shun -13391
shuo -13387
si -13383
song -13367
sou -13359
su -13356
suan -13343
sui -13340
sun -13329
suo -13326
ta -13318
tai -13147
tan -13138
tang -13120
tao -13107
te -13096
teng -13095
ti -13091
tian -13076
tiao -13068
tie -13063
ting -13060
tong -12888
tou -12875
tu -12871
tuan -12860
tui -12858
tun -12852
tuo -12849
wa -12838
wai -12831
wan -12829
wang -12812
wei -12802
wen -12607
weng -12597
wo -12594
wu -12585
xi -12556
xia -12359
xian -12346
xiang -12320
xiao -12300
xie -12120
xin -12099
xing -12089
xiong -12074
xiu -12067
xu -12058
xuan -12039
xue -11867
xun -11861
ya -11847
yan -11831
yang -11798
yao -11781
ye -11604
yi -11589
yin -11536
ying -11358
yo -11340
yong -11339
you -11324
yu -11303
yuan -11097
yue -11077
yun -11067
za -11055
zai -11052
zan -11045
zang -11041
zao -11038
ze -11024
zei -11020
zen -11019
zeng -11018
zha -11014
zhai -10838
zhan -10832
zhang -10815
zhao -10800
zhe -10790
zhen -10780
zheng -10764
zhi -10587
zhong -10544
zhou -10533
zhu -10519
zhua -10331
zhuai -10329
zhuan -10328
zhuang -10322
zhui -10315
zhun -10309
zhuo -10307
zi -10296
zong -10281
zou -10274
zu -10270
zuan -10262
zui -10260
zun -10256
zuo -10254

备注:新建text文件复制下面代码到文件,重命名文件名pinyin.table

PS:这里再为大家提供几款本站拼音与字母相关工具供大家参考:

在线中英文根据首字母排序工具: http://tools.jb51.net/aideddesign/zh_paixu

在线汉字转换成拼音工具: http://tools.jb51.net/transcoding/pinyin

在线中文汉字转拼音工具: http://tools.jb51.net/transcoding/hanzi2pinyin

在线中文汉字拼音对照转换工具: http://tools.jb51.net/transcoding/zh_pinyin

在线字母大小写转换工具: http://tools.jb51.net/transcoding/upper

PHP 自定义函数 汉字 拼音